Schädlermetoden för renovering av skorsten

Det här är en säker renoveringsmetod som innebär att du renoverar skorstenen med ett keramiskt material. Metoden bibehåller storleken på rökkanalen samtidigt som det ger en skyddande och slät hinna på insidan. Detta gör din skorsten gas- och röktät. Den släta ytan ger bättre drag och förhindrar att smuts och sotavlagringar sitter kvar, vilket i sin tur skapar högre förbränning och en säkrare funktion. Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även kakelugnar kan renoveras på det här sättet utan att de behöver monteras ned. Har du gamla rökkanaler som du istället vill använda som ventilationskanaler, eller gamla murade ventilationskanaler är keramiska bruk en både kostnads- och arbetsbesparande metod. Du slipper nya skrymmande ventilationstrummor och bjälklags- och takgenomgångar.