Rökgasfläkt

Värt att veta

Vi säljer kompletta rökgassystem. Systemen består av rökgasfläktar med tillhörande automatik som säkerställer ett effektivt drag i skorstenen, så att förbränningen fungerar optimalt. Vi kan lösa alla problem med skorstensdrag och vi levererar bl.a. system för följande:

> Spisar och braskaminer
> Pannor för fastbränsle, olja eller gas
> Pannanläggningar, där flera pannor anslutits till samma skorsten


Det finns rökgasfläktar med olika kapacitetsområden som täcker alla behov. Från mindre eldstäder i privata hem till större industrianläggningar.

Prova rökgasfläkt gratis


Många fördelar med en rökgasfläkt

> Bättre bränselsekonomi
> Snabb och enkel tändning
> Ingen rök eller lukt
> Hälsosammare inomhusklimat
> Extra ventilation

Våra bostäder har blivit allt tätare. Det naturliga draget försvinner i allt högre grad. En effektiv braskamin kan i den miljön behöva hjälp för att fungera optimalt. Det garanterat enklaste och effektivaste sättet för att få en bekymmersfri väl fungerande eldstad är att installera en rökgasfläkt.

Nyheter ifrån Exodraft, exodrafts kaminfilter är ett rökgaspartikelfilter utformat för att filtrera bort farliga ultrafina partiklar från rökgaserna från din braskmin.