Rökgasfläkt

Värt att veta

Vi säljer kompletta rökgassystem. Systemen består av rökgasfläktar med tillhörande automatik som säkerställer ett effektivt drag i skorstenen, så att förbränningen fungerar optimalt. Vi kan lösa alla problem med skorstensdrag och vi levererar bl.a. system för följande:

> Spisar och braskaminer
> Pannor för fastbränsle, olja eller gas
> Pannanläggningar, där flera pannor anslutits till samma skorsten


Det finns rökgasfläktar med olika kapacitetsområden som täcker alla behov. Från mindre eldstäder i privata hem till större industrianläggningar.

Prova rökgasfläkt gratis


Många fördelar med en rökgasfläkt

> Bättre bränselsekonomi
> Snabb och enkel tändning
> Ingen rök eller lukt
> Hälsosammare inomhusklimat
> Extra ventilation

Våra bostäder har blivit allt tätare. Det naturliga draget försvinner i allt högre grad. En effektiv braskamin kan i den miljön behöva hjälp för att fungera optimalt. Det garanterat enklaste och effektivaste sättet för att få en bekymmersfri väl fungerande eldstad är att installera en rökgasfläkt.