Integritetspolicy

Webbformuläret på hemsidan tatarna.se behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska ordrar för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

Allmänna bestämmelser

1. Kontaktuppgifterna för personuppgiftsansvarig är: e-mail: info@tatarna.se,
2. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att uppfylla den elektroniska order som skapats i
webbformuläret.
2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.
3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter och redovisning för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. 
4. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan tatarna.se i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;
2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);
3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;
4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändigt.
2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter eller ett år efter din senaste kundkontakt.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:
Schiedel
Exodraft
Google Workspace
afi

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. Rätten till tillgång till personuppgifter
2. Rätten till rättelse av personuppgifter
3. Rätten att radera personuppgifter
4. Rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter
5. Rätten till dataöverförbarhet
6. Rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: info@tatarna.se
7. Rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;
2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order i formuläret på webbplatsen tatarna.se bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;
2. Accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan "Jag godkänner behandling av personuppgifter enligt integritetspolicyn
3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida. 
Uppdaterad 10/06/2022