Användningsområde Furanflex

Furanflex är miljövänlig, har låg värmeledningsförmåga samt är näst intill slät invändigt vilket garanterar högre flödeshastighet samt bättre drag och minimalt med sotansamlingar. Furanflex kan användas i alla förekommande typer av skorstenar. Lämplig vid alla typer av bränslen vid både torr eller våt drift.


När väljer man Furanflex för att täta skorsten?

Furanflex är rör tillverkade av kompositmaterial avsedda att användas i rökkanaler.

Kompositen har både extremt god resistens emot aggressiv/sur miljö samtidigt som det tål höga temperaturer. Materialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. Furanflex är särskilt lämpad för att skydda mot eller förhindra kondens från olje- och gaseldning och framförallt spannmålseldning. Furanflex är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar krävs och vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation. Metoden passar i alla typer av skorstenar och kan också användas vid renovering av ventilationskanaler.


Furanflex är typgodkänt

Furanflexmetoden är ett renoveringssystem för att laga och täta alla sorters skorstenar.

Ett mjukt rör installeras i rök- im- eller ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. Furanflex har extremt god resistens både emot aggressiv miljö och höga temperaturer.