Skorstensrenovering flexibla rör

Metoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras. Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda omgående.


Användningsområde

Fasta och flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar de flesta typer av skorstenar. Ej lämplig vid spannmålseldning.


När använder man Flexibla rör?

Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även för olja och gas vid torr eller våt drift beroende
på typ av rör. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek. Insatsrören finns i fyra kvalitéer med olika användningsområden. Är skorstenen i gott skick och Du eldar med olja eller gas räcker det med en kondensförebyggande åtgärd och ett enkelväggigt rör t.ex. Inox. TÄTARNA använder sig endast av flexibla rör som är CE-märkta och/eller innehar Byggproduktcertifikat.